Vectoriseren van landkaarten

Wij vectoriseren landkaarten en linken deze met overige bronnen zoals GBKN en luchtfoto’s. Wij digitaliseren uw analoge archief, koppelen databronnen en doen dit met uiterste precisie tegen een aantrekkelijke prijs. Wij vectoriseren analoge plankaarten niet met een automatische conversie, wat foutgevoelig is, maar maken een handmatige nabootsing via een transparante overlay. Een accurate kaart wordt getekend door het bronmateriaal met specialisten te vectoriseren op hoog inzoomniveau. Hoe meer details en hoe meer geografische referentiepunten, des te beter wordt de digitale landkaart.

In feite is er dus sprake van zowel kosten besparing als kwaliteitverbetering bij het vectoriseren van landkaarten in India. Goedkope uren leiden dus tot meer aandacht en betere kwaliteit!

Vectorisen in India

In India liggen de lonen veel lager terwijl er hoog opgeleide GIS specialisten volop beschikbaar zijn. Deze lagere kostprijs vormt een belangrijke factor bij het garanderen van uitstekende kwaliteit. De kwaliteitsprocessen, die wij in India inzetten, zijn prima betaalbaar, en leiden tot meer nauwkeurigheid. Daar waar Westerse bedrijven doorgaans automatisch vectoriseren, minder georeferentie punten hanteren en op een lage detailniveau lijnen trekken, zetten we de norm in India zeer hoog. We kunnen dit ook realiseren met de goede discipline zonder afleiding van Indiërs. Fouten kunnen desastreuze gevolgen met zich meebrengen. Hou dus vast aan de norm.

Landkaart bestanden verrijken

Wij vectoriseren niet alleen met verschillend bronmateriaal, zoals diverse landkaarten, luchtfoto’s en sattelietbeelden, de kaarten kunnen wij tevens optimaliseren met een laagstructuur, een nieuwe codering, en een koppeling naar objectdata. Onze focus is op het optimaal vectoriseren en actualiseren van de landkaart. We bemoeien ons niet met overige GIS services.

De unit in India houdt zich met 35 cartografen volledig bezig met het vectoriseren van landkaarten en fotogrammetrie beelden. Onze unit in Indonesië vectoriseert technische tekeningen naar CAD tekeningen. Samenwerking met India gaat gemakkelijk met de data share mogelijkheden van onze server.

Vraag stellen

Voorbeelden:
  • » Bestemmingsplannen
  • » Geologische kaart van Suriname
  • » Ecologie & fijnstofmetingen